top of page

מעבר משכיר לעצמאי

אתה עובד כשכיר מאז שאתה מכיר את עצמך, מרגיש שכבר מיצית, שנמאס לך לקום בכל בוקר מחדש ולעבוד קשה כל כך בעבור מישהו אחר. אתה יודע שאפשר גם אחרת!

נכון, אפשר אחרת, אבל יש כמה דברים שחשוב מאוד לדעת לפני שתעשה מעשה.

רבים מהמועסקים במשך שנים רבות כשכירים, מרגישים בשלב מסוים שמיצו את תפקידם, שהגיעו לרמת התמחות וידע גבוהים ושהכנסתם אינה תואמת עוד את יכולותיהם, את פעילותם ואת מאמציהם.

התחושה המלווה רבים מהם היא תחושת פספוס, תחושה של דריכה במקום וּלעתים אף תחושה של דעיכה ושל אי-מיצוי. הם מרגישים שהם רוצים לעשות לביתם וחושבים על הקמת עסק עצמאי.

לעבור משכיר לעצמאי

המעבר מסטאטוס של שכיר לסטאטוס של עצמאי הוא מעבר חד המצריך הבנה של הסיטואציה, מחויבות לתהליך, רתימת המשפחה והיערכות עסקית מקצועית ושקולה. ההתנהלות היום-יומית של העצמאי שונה מזו של השכיר. אין זה אומר בהכרח שרמת הקושי גבוהה יותר, אולם סוגי האתגרים שאִתם ייאלץ העצמאי להתמודד הם שונים, ויש חשיבות רבה להבנתם מבעוד מועד ולהכרת הכלים הנכונים להתמודד אִתם. שינוי כזה הוא מהלך מורכב. לכן, אם הוא נעשה ספונטאנית – גדלים סיכוייו להיכשל.


הכישלון עלול להיות צורב

הכישלון עלול להיות צורב ביותר. מלבד איבוד הפרנסה, וּמלבד ההפסד הכספי (עסק שנכשל לוקח אִתו למצולות נתח כבד מקופת החסכונות שצבר בעליו) – ישפיע הדבר במידה ניכרת גם על הביטחון העצמי וירחיק אותו מהסיכוי להיות עצמאי אי פעם.

כשלב ראשוני, ועוד בטרם ביצע פעולה בלתי הפיכה (כמו מסירת הודעת התפטרות או פדיון כל חסכונותיו לצורך הקמת העסק), חובה על העצמאי שבדרך לוודא שהמיזם שבכוונתו להקים אכן "מחזיק מים" וכי יש לו סיכוי ממשי להצליח.

לצורך כך, וּבשונה מהגישה הרווחת שלפיה כישוריו וניסיונו מהווים תנאי מספק להצלחה, עליו להביט החוצה, לבחון מקרוב את הנעשה בתחום וּלבסס באופן נחרץ ואובייקטיבי את סיכוייו.


אז מה עליך לעשות?

בחן ונתח את כל הנושאים המפורטים להלן וודא עם עצמך כי הגעת לתשובות מספקות ומהימנות:

1. גבש את עקרונות המיזם. בחן באופן ברור את הנקודות הבאות:

  • נסח במשפט אחד קצר את מהות המיזם. ניסוח ממוקד, ענייני וקצר יסייע לך להתמקד במהות העסק. לא הצלחת? סביר כי הרעיון שלך עדיין לא בשל.

  • הגדר את ליבת העסק – ליבת העסק היא אותם קריטריונים ההכרחיים להצלחה. התייחס למוצרים ולפתרונות, לתשתיות הנדרשות, לטכנולוגיות, לידע הנדרש, לערוצי השיווק וכדומה. ודא כי כל אלו מוכרים לך ונמצאים בהישג ידך.

  • ודא שהמיזם אכן עונה על ביקוש לצורך ממשי ושאינך נופל למלכודת מציאת פתרון לבעיה שאינה קיימת.

  • התייחס במשנה זהירות לסיכויי המיזם אם הוא עתיד לשנות הרגלי צריכה בקרב קהל היעד. שינוים בהרגלי צריכה טומנים בחובם משמעויות המחייבות בדרך כלל השקעות ענקיות, ולרוב אין הם בהישג ידם של יזמים פרטיים. הסיכוי לכישלון במקרה כזה גדול משמעותית משל מיזם ה"רוכב" על הרגלי צריכה קיימים.

  • בקיאותך האישית בתחום היא תנאי הכרחי להצלחה! ודא כי הידע והניסיון שצברת מספקים בסיס איתן להקמה ולהפעלה של המיזם.

2. קבע באופן מפורט את קהל היעד הרלוונטי לך, הן בשלב הראשוני של השקת המיזם והן בהמשך עם התפתחותו. הגדרת קהל היעד צריכה להיות מסוימת וספציפית ואסור שתהיה כללית.

3. נסה להעריך את גודל קהל היעד וּודא שהוא גדול דיו כך שגם חלק קטן מאוד ממנו (שברי אחוזים) יספיק לצורך איזון פיננסי של העסק (הגעה לרווח). כמובן שחזון המיזם יכול ורצוי שיכוון לנתח גדול בהרבה.

4. קבע את ערוצי החשיפה, את השיווק ואת הפרסום הרלוונטיים שבאמצעותם אתה מתכנן להגיע אל קהל היעד. נסה לכמת את העלויות הכרוכות בהפעלתם ואת מידת האפקטיביות הצפויה לנבוע מהם.

5. שום לפניך לפחות חמישה לקוחות פוטנציאליים מסוימים שאליהם תוכל לפנות ישירות.

6. למד את מתחריך, זהה את המוצרים, את השירותים ואת המחירים שהם מציעים. זהה את יתרונותיהם ביחס אליך. זהה את יתרונותיך ביחס אליהם.

7. תמחר את המוצרים ואת השירותים. השווה אותם לתעריפי השוק במוצרים וּבשירותים דומים.

8. היפגש עם הלקוחות שסימנת. הצג להם את המיזם שבכוונתך להקים, את השירותים ואת המוצרים שבכוונתך להציע ואת רמת התעריפים הצפויה. הצג את יתרונותיך היחסיים ונסה להבין אם אלו אכן נתפסים באופן דומה על ידם. נסה להבין אם חסרונותיך ביחס למתחרים יהוו מכשול מהותי. לבסוף, בדוק אם בכוונתם להימנות עם לקוחותיך ובמידת האפשר נסה להבין לאילו היקפי פעילות תוכל לצפות מהם.


אם כל הבדיקות שביצעת עד כה הניבו תשובות מספקות, הרי שהגיע הזמן לצעד הבא:

9. גבש תכנית עסקית מקצועית ומפורטת בחתך חודשי לתקופה של שלוש עד חמש שנים. על התכנית לכלול ניתוח פיננסי שיאפשר בין השאר חיזוי של הרווח וההפסד הצפויים ושל ההון הנדרש. בצע ניתוח רגישות על שינויים מהותיים שעשויים לנבוע ובחן את השינויים בממצאי התכנית.


עד כאן נכון התהליך לכל יזם, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא פנוי מכל עיסוק.

אלא שאתה שכיר המתכוון לעזוב את מקום עבודתו, וכאן מדובר ברמת הסיכון הפיננסי שאתה צפוי לקחת עליך.

בעוד שהיזם החופשי והפנוי מכל עיסוק יראה מולו את הסיכון הפיננסי כגודל ההון הנדרש להקמת המיזם וּסגירתו כתוצאה מכישלון, הרי שבעבורך כשכיר קיים סיכון ממשי של איבוד משרתך, שכרך וּתנאיך המיוחדים (רכב, תנאים סוציאליים שונים וכדומה).

לכן עליך לכלול במסגרת חישוב עלות ההשקעה את כל הרכיבים הללו שעליהם תיאלץ לוותר, לכל משך התקופה, עד שתוכל להערכתך למשוך מהמיזם שלך שכר וּתנאים דומים. השמרנים יוסיפו על הסכום שהתקבל את ההפסד הנוסף העתיד להיווצר בשל הצורך למצוא מקום עבודה במקרה של כישלון המיזם.

את התהליך – מרגע החלטתך על הקמת מיזם ועד ליציאה לדרך כפי שפורט כאן בקצרה – נכון לחלק לארבעה שלבים, אשר יובילו אותך באופן ברור וקל לקראת החלטה מושכלת אם וכיצד להקים את העסק.

Comments


bottom of page