top of page

הבראה כלכלית למשפחה עם עסק

Father and Son

משפחה שמקור הכנסתה העיקרי נובע מעסק זה סיפור מורכב יותר.

בניגוד לשכיר שרמת הכנסתו ידועה ובדרך כלל גם קבועה, בעסק – הפער בהכנסות בין חודש אחד לאחר יכול להיות משמעותי. אבל זהו לא ההבדל היחיד. בעוד אצל שכיר הסכום נטו שנכנס לחשבונו ידוע, הרי שבעסק חישוב הנטו הוא עניין הרבה יותר מורכב.

העניין עוד מסתבך בעסקים עונתיים כמו כאלו שמתבססים על תיירות, או בעסקים פרויקטליים בהם כל עסקה עשויה להיות משמעותית מאוד אולם קצב כניסת הפרויקטים נמוך. ויש עסקים בצמיחה, ועסקים בנסיגה, ויש מתחרים שמשפיעים על חוקי המשחק ורגולציה שמתערבת, וקשיי גביה, וחובות אבודים ועוד ועוד.

ההתמחות שלנו היא הבראת עסקים.

אנחנו יודעים לזהות את המאפיינים הייחודיים של כל עסק, את המגבלות ואת האילוצים בהם הוא פועל ולנתב אותו באופן כזה שהוא יוכל לייצר את ההכנסה הנדרשת לבעליו.

אנחנו נשמח לבנות עבורכם תוכנית התייעלות והבראה לעסק באופן כזה שיוכל לספק את צורכיכם הפרטיים, נלמד אתכם כיצד להתנהל בכל אחד מהחשבונות (הפרטי והעסקי) ובניהם ונספק לכם את הידע והכלים להתנהלות נכונה לאורך זמן.

מטרות התהליך

המטרה הראשונה תהיה לקבוע את נקודת האיזון של העסק באופן כזה שיוכל לתמוך בצרכים של הבית. לצורך זה ננתח, נבין ונקבע ביחד אתכם את תקציב ההוצאות של הבית.

המטרה השניה תהיה להגיע לרווחה כלכלית בעסק, דהיינו ליצור עודף הכנסות ביחס להוצאות. את עודף ההכנסות תוכלו לנתב לחסכון, להשקעות או להעלאת רמת החיים הפרטית שלכם –הכל בהתאם להעדפותיכם האישיות.

המטרה השלישית תהיה לספק לכם כלים שיאפשרו לכם להתנהל באופן כזה שיבטיח שלא תגיעו שוב למצב של חוסר ביטחון כלכלי.

Accountant at Work
Work on laptop
Woman Working on Laptop

רגע לפני שנתחיל

בתחילה ולפני שנצא לדרך נבצע עבורכם, ללא עלות, ניתוח ראשוני של מצבכם הפיננסי – הפרטי והעסקי, ושל המוכנות שלכם לקראת התהליך. לאחר שלב מקדמי זה נוכל לצאת לדרך שתוביל לשינוי המיוחל בחייכם.

שלבי התהליך

bottom of page